Wie man leben soll

Kinospielfilm, A 2015, 100 Min, 5.1 Dolby Digital, 35mm/DCP  

Regie: David Schalko / Ton: Moritz Fritsch / Musik: Florian Horvath, Cosmix Music / Tongestaltung & Filmmischung: Thomas Pötz / Foley Artist: Otger Kunert / Produzenten: Danny Krausz, Kurt Stocker, Marie Gade Denessen